Senin, 13 Juni 2011

SURAT KUASA PENGAMBILAN BARANG

0

SURAT KUASA
PENGAMBILAN BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : [................................................................................................................]
Tempat/Tgl. Lahir : [...............................................................................................]
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. [.............................................................................]
Alamat : [..............................................................................................................]
Dengan ini Memberikan kuasa kepada :
Nama   : [................................................................................................................]
Tempat/Tgl. Lahir : [...............................................................................................]
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. [.............................................................................]
Alamat   : [..............................................................................................................]
Untuk  Pengambilan barang berupa:
[...............................................................................................................................................................................................................................................................................]
Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, [tanggal, bulan, tahun]

         Pemberi Kuasa                    Penerima Kuasa


    (                                  )        (                                  )

0 komentar:

Posting Komentar

http://iseng-ajja.blogspot.com/NGsT-F_jMOyWv4LhMNswVisaPzc.txt http://www.iseng-ajja.blogspot.com/NGsT-F_jMOyWv4LhMNswVisaPzc.html
banner free counters

 
Design by Mashruri | Bloggerized by Power Computer - Blogger | Best Web Hosting